Add Return
Search

Jain Travels (regd.) Jodhpur to Mahesana Buses

Jain Travels (regd.) TATA 2X1(38) NAC Seater-Sleeper -V, Non A/C, Seater & Sleeper, 2 + 1 ( 38 )
12:00 Jodhpur
8Hrs 5Min
20:05 Mahesana
Jain Travels (regd.) TATA 2X1(42) AC Seater-Sleeper , A/C, Seater & Sleeper, 2 + 1 ( 42 )
14:00 Jodhpur
6Hrs 40Min
20:40 Mahesana
Jain Travels (regd.) TATA 2X1(42) NAC Seater-Sleeper -v, Non A/C, Seater & Sleeper, 2 + 1 ( 42 )
16:00 Jodhpur
7Hrs 35Min
23:35 Mahesana

FAQ about jain travels (regd.) Buses from Jodhpur to Mahesana

Q. When does the last bus leave from Jodhpur to Mahesana?

A. The last bus from Jodhpur to Mahesana leaves at 16:00 and is operated by Jain Travels (regd.).

Q. When does the first bus leave from Jodhpur to Mahesana?

A. The first bus from Jodhpur to Mahesana leaves at 12:00 and is operated by Jain Travels (regd.).

Q. What is the lowest price for a Jodhpur to Mahesana bus ticket?

A. The lowest price for a Jodhpur to Mahesana bus ticket is Rs. 457.0

Q. How much time does it take to reach Mahesana from Jodhpur by road?

A. It takes 6Hrs 40Min to reach Mahesana from Jodhpur by road.

View Best Offers