Add Return
Search

Shri Rishabh Travels Pushkar to Jaipur Buses

Shri Rishabh Travels 2X1(38) AC Seater-Sleeper Ashok leyland
14:00 Pushkar
3Hrs 50Min
17:50 Jaipur
Shri Rishabh Travels Ashok Leyland 2X1(38) AC Seater-Sleeper , A/C, Seater & Sleeper, 2 + 1 ( 38 )
14:00 Pushkar
3Hrs 50Min
17:50 Jaipur

FAQ about shri rishabh travels Buses from Pushkar to Jaipur

Q. When does the last bus leave from Pushkar to Jaipur?

A. The last bus from Pushkar to Jaipur leaves at 14:00 and is operated by Shri Rishabh Travels.

Q. When does the first bus leave from Pushkar to Jaipur?

A. The first bus from Pushkar to Jaipur leaves at 14:00 and is operated by Shri Rishabh Travels.

Q. What is the lowest price for a Pushkar to Jaipur bus ticket?

A. The lowest price for a Pushkar to Jaipur bus ticket is Rs. 315.0

Q. How much time does it take to reach Jaipur from Pushkar by road?

A. It takes 3Hrs 50Min to reach Jaipur from Pushkar by road.

Bus types from Pushkar to Jaipur

AC SLEEPER Buses From Pushkar To Jaipur
View Best Offers