Add Return
Search

Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Mumbai(Borivali) to Nanded Buses

Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
14:00 Mumbai(Borivali)
13Hrs 9Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
14:20 Mumbai(Borivali)
12Hrs 49Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
14:50 Mumbai(Borivali)
12Hrs 19Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
15:25 Mumbai(Borivali)
11Hrs 44Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
15:40 Mumbai(Borivali)
11Hrs 29Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
15:45 Mumbai(Borivali)
11Hrs 24Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
15:55 Mumbai(Borivali)
11Hrs 14Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
14:00 Mumbai(Borivali)
13Hrs 9Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
14:20 Mumbai(Borivali)
12Hrs 49Min
03:09 Nanded
Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri Sutlej 2X1(30) AC -Sleeper , A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
14:50 Mumbai(Borivali)
12Hrs 19Min
03:09 Nanded

FAQ about khurana travel services - (khurana)via-pune,anagar,majalgaon,pathri Buses from Mumbai(Borivali) to Nanded

Q. When does the last bus leave from Mumbai(Borivali) to Nanded?

A. The last bus from Mumbai(Borivali) to Nanded leaves at 15:55 and is operated by Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri.

Q. When does the first bus leave from Mumbai(Borivali) to Nanded?

A. The first bus from Mumbai(Borivali) to Nanded leaves at 14:00 and is operated by Khurana Travel Services - (KHURANA)Via-Pune,Anagar,Majalgaon,Pathri.

Q. What is the lowest price for a Mumbai(Borivali) to Nanded bus ticket?

A. The lowest price for a Mumbai(Borivali) to Nanded bus ticket is Rs. 748.0

Q. How much time does it take to reach Nanded from Mumbai(Borivali) by road?

A. It takes 11Hrs 14Min to reach Nanded from Mumbai(Borivali) by road.

View Best Offers