Add Return
Search

Shri Krishna Travels Chittorgarh to Shirdi Buses

Shri Krishna Travels 2X1(38) NAC Seater-Sleeper -v Ashok leyland
13:15 Chittorgarh
14Hrs 0Min
03:15 Shirdi
Shri Krishna Travels Ashok Leyland 2X1(38) NAC Seater-Sleeper -v, Non A/C, Seater & Sleeper, 2 + 1 ( 38 )
13:15 Chittorgarh
14Hrs 0Min
03:15 Shirdi

FAQ about shri krishna travels Buses from Chittorgarh to Shirdi

Q. When does the last bus leave from Chittorgarh to Shirdi?

A. The last bus from Chittorgarh to Shirdi leaves at 13:15 and is operated by Shri Krishna Travels.

Q. When does the first bus leave from Chittorgarh to Shirdi?

A. The first bus from Chittorgarh to Shirdi leaves at 13:15 and is operated by Shri Krishna Travels.

Q. What is the lowest price for a Chittorgarh to Shirdi bus ticket?

A. The lowest price for a Chittorgarh to Shirdi bus ticket is Rs. 700.0

Q. How much time does it take to reach Shirdi from Chittorgarh by road?

A. It takes 14Hrs 0Min to reach Shirdi from Chittorgarh by road.

View Best Offers