Add Return
Search

KONDUSKAR Satara to Shirdi Buses

KONDUSKAR 2X1(30) AC -Sleeper -v TATA Globus
18:15 Satara
6Hrs 38Min
00:53 Shirdi
KONDUSKAR 2X1(30) AC -Sleeper -v TATA Globus
18:15 Satara
6Hrs 38Min
00:53 Shirdi
KONDUSKAR 2X1(30) AC -Sleeper -v TATA Globus
18:15 Satara
6Hrs 38Min
00:53 Shirdi
KONDUSKAR TATA Globus 2X1(30) AC -Sleeper -v, A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
18:15 Satara
6Hrs 38Min
00:53 Shirdi
KONDUSKAR TATA Globus 2X1(30) AC -Sleeper -v, A/C, Sleeper, 2 + 1 ( 30 )
18:15 Satara
6Hrs 38Min
00:53 Shirdi

FAQ about konduskar Buses from Satara to Shirdi

Q. When does the last bus leave from Satara to Shirdi?

A. The last bus from Satara to Shirdi leaves at 18:15 and is operated by KONDUSKAR.

Q. When does the first bus leave from Satara to Shirdi?

A. The first bus from Satara to Shirdi leaves at 18:15 and is operated by KONDUSKAR.

Q. What is the lowest price for a Satara to Shirdi bus ticket?

A. The lowest price for a Satara to Shirdi bus ticket is Rs. 600.0

Q. How much time does it take to reach Shirdi from Satara by road?

A. It takes 6Hrs 38Min to reach Shirdi from Satara by road.

Bus types from Satara to Shirdi

AC SLEEPER Buses From Satara To Shirdi
View Best Offers